Brasil Parthenon

Brasil Parthenon Collage

Greek Parthenon with "Brasil" caption.